Veiklos sritys

Pabradės vaikų globos namų veiklos tikslai yra:


•    Teikti socialinę globą likusiems be tėvų globos vaikams iki 18 metų, o jei vaikas mokosi pagal bendrojo ugdymo programą, formaliojo švietimo profesinio mokymo programą ar aukštojo mokslo studijų programą – iki 21 metų;
•    Parengti vaiką savarankiškam gyvenimui ir integracijai visuomenėje;
•    Užtikrinti be tėvų globos likusiam vaikui globą (rūpybą), ginti vaiko asmenines, turtines teises ir teisėtus interesus;
•    Sudaryti vaikui artimas šeimos aplinkai gyvenimo sąlygas, atitinkančias jo amžių, sveikatą ir brandą;
•    Užtikrinti vaikui teikiamų socialinių ir ugdymo paslaugų kokybę;
•    Dirbti socialinį darbą su vaiku ir jo tėvais įgyvendinant vaiko laikinosios ar nuolatinės globos (rūpybos) planą.


Informacija atnaujinta: 2019-07-06 16:20