Mes šiandien

Pertvarkius Pabradės vaikų globos namus, nuo 2015 m. gruodžio 30 dienos 19 globotinių (rūpintinių) gyvena pagal šeimai artimos aplinkos modelį bendruomenėje atskirose patalpose - dviejuose 3-ųjų kambarių butuose, esančiuose Pabradės mieste, ir name, esančiame Palaumenės k., Pabradės sen., Švenčionių r.

Globotiniai (rūpintiniai) lanko Pabradės miesto “Ryto” (lietuvių dėstoma kalba), “Žeimenos” (rusų, lenkų dėstomomis kalbomis) gimnazijas, specialybių mokosi Švenčionių profesinio rengimo centre, savo meninius gabumus lavina Pabradės meno mokykloje ir aktyviai dalyvavaudami gimnazijų neformaliojo ugdymo veikloje (būreliai, minėjimai ir šventiniai renginiai, susitikimai, ekskursijos ir pan.).

Naujuose būstuose, namų aplinkoje, vaikams kuriama jauki, šeiminė aplinka, grįsta abipusiu vaiko ir darbuotojo pasitikėjimu, užtikrinama pareigas ir atsakomybę formuojanti aplinka, kurioje lavinami vaikų gebėjimai, stiprinama motyvacija patiems spręsti savo problemas, sudaromos sąlygos įgyti kiek įmanoma daugiau darbinių, namų ūkio, biudžeto tvarkymo, pirkimo ir kitų kasdieniniame gyvenime būtinų įgūdžių.

 

 

PABRADĖS VAIKŲ GLOBOS NAMUOSE TEIKIAMOS PASLAUGOS:

 

informavimas,

konsultavimas,

tarpininkavimas ir atstovavimas,

apgyvendinimas, 

psichologinė pagalba,

kasdieninio gyvenimo įgūdžių ugdymas ir palaikymas,

darbinių įgūdžių ugdymas,

sociokultūrinės paslaugos (laisvalaikio organizavimas, pamokų ruoša),

asmens higienos ir priežiūros paslaugų organizavimas,

sveikatos priežiūros paslaugos,

maitinimo organizavimas,

ugdymo organizavimas.


Informacija atnaujinta: 2016-03-18 13:14